Tematyka konferencji

I. Paliwa i źródła energii
1. Zgazowanie paliw
2. Współspalanie biomasy i paliw gazowych
3. Gospodarka zarządzania odpadami, spalanie odpadów komunalnych
4. Odnawialne źródła energii
5. Energia jądrowa

 

II. Energetyka cieplna
1. Systemy energetyczne
2. Elektrownie i elektrociepłownie konwencjonalne
3. Spalanie
4. Technologie nuklearne
5. Przesył ciepła, paliw gazowych i ciekłych
6. Maszyny i urządzenia energetyczne
7. Awaryjność i diagnostyka maszyn i urządzeń energetycznych
8. Modelowanie matematyczne w energetyce

 

III. Użytkowanie energii
1. Racjonalizacja zużycia energii
2. Inteligentne systemy użytkowania energii
3. Zastosowanie i wykorzystanie mikrogeneracji

 

IV. Aspekty ekonomiczne, ekologiczne, prawne i społeczne przetwarzania energii
1. Prognozy makroekonomiczne rozwoju gospodarki i zapotrzebowania na energię
2. Koszty pozyskiwania energii i jej dostaw
3. Systemy rynkowe w energetyce, ustanawianie i zatwierdzanie taryf, rynkowe metody inwestycji w wytwarzaniu i przesyłaniu energii
4. Wpływ energetyki na środowisko
5. Rozwój systemów energetycznych w warunkach rynkowych